The Think Tilin - I Know A Place

salutogent förhållningssätt

Posted April 13, 2015, 2:21 p.m. By tilin Tags: Utbildning

Ett salutogent förhållningssätt är ett värdegrundat förhållningssätt som inte bara är till fördel för brukaren, utan även tenderar ha positiva effekter för personal som tillämpar ett sådant. Det innebär att man fokuserar på individens behov av ett meningsfullt socialt sammanhang, som präglas av gemenskap och kommunikation. Detta kan bidra till att arbetet känns mycket mer givande även för personalen. Alla kan vinna på en hälsosam arbetsmiljö, präglad av social samvaro. Sök kursen!